Organizacinė valdymo struktūra

Sėkmingam verslui būtina gerai parengta organizacinė valdymo struktūra. Pastebima, kad menkus verslo efektyvumo rodiklius daugelyje įmonių lemia būtent netinkama organizacijos valdymo struktūra. Kai nėra aiškios įmonės struktūros, nėra ir aiškių pavaldumo bei atsakomybės ribų. Tuomet kyla chaosas ir pradeda strigti įmonės procesai.

 

Organizacinė valdymo struktūra – tai efektyvi priemonių visuma, užtikrinanti koordinuotą įmonės veiklų organizavimą, paskirstymą ir vykdymą. Įmonės struktūra nulemia darbo ir kompetencijos pasidalijimą. Kitaip tariant, organizacijos valdymo struktūra suteikia galimybę aiškiai identifikuoti darbuotojų funkcijas ir atsakomybės sritis. Organizacinė valdymo struktūra gali skirtis priklausomai nuo įmonės ar organizacijos dydžio, filialų ir darbuotojų skaičiaus, ją rekomenduojame tikslinti remiantis išgrynintais procesais.

Atlikę įmonės veiklos analizę ir pastebėję funkcinių bei struktūrinių veiklų vykdymo kliuvinių, tiksliname ir modeliuojame organizacijos struktūrą.