Darbuotojų motyvacija

Įmonei vertę ir naudą kuria darbuotojai. Ar domėjotės, kokia yra jūsų darbuotojų motyvacija atlikti numatytus ir paskirtus darbus, juo labiau kurti vertę įmonei? Ar klausėte darbuotojo, KODĖL jis eina į darbą? Todėl, kad jam REIKIA pinigų, ar todėl, kad jam PATINKA tai, ką jis daro? Ar bandėte motyvuoti darbuotojus už proceso rodiklius, o ne už galutinį rezultatą?

Žmogus iš prigimties linkęs ieškoti įvairiausių saviraiškos formų ir savirealizacijos būdų. Vidinis atlygis yra suteikiamas pačios veiklos, tai pasitenkinimas pasiektu rezultatu, turiningu ir reikšmingu darbu, savigarba, draugystė ir bendravimas. 

Darbuotojų motyvavimas yra viena iš vadovavimo funkcijų sudėtinių dalių. Tam, kad įmonės veikla vyktų sklandžiai, o darbai ir užduotys būtų atliktos laiku, būtina skatinti darbuotojus. Veiksmingos darbuotojų motyvacinės sistemos kūrimas negali apsiriboti konkrečia priemone. Darbuotojų motyvavimas įmonėje turėtų apimti tiek vidinio, tiek išorinio atlygio sferas. Darbuotojų motyvavimas turi sudaryti bendrą sistemą, jungiančią materialinius, socialinius ir psichologinius veiksnius.

Tinkamas darbuotojų motyvavimas, nukreiptas į konkretų procesą, pagerina užduoties atlikimo kokybę, sutrumpina darbo laiką ir padeda sukurti pridėtinę vertę įmonei. Dėl efektyvios darbuotojų motyvacijos sistemos įmonėje:

galima viešai darbuotojams demonstruoti efektyviausius veiksmus;
darbuotojas mato, kiek jis atsilieka nuo kolegos, ir įgyja stimulą darbus atlikti geriau ir pasivyti kolegą;
atsiranda sveika konkurencija tarp darbuotojų;
veiklų rezultatai gerėja su kiekvienu mėnesiu. 
Identifikavę ir sumodeliavę procesus, rekomenduojame motyvacinę sistemą, orientuotą į konkretaus proceso matavimo rodiklius. Investavę į darbuotojų motyvaciją, išleistus pinigus susigrąžinsite jau antrą mėnesį, nes Jūsų įmonei darbuotojai atneš papildomą vertę.